Τα Ζώα μας... Αργά και Γρήγορα

Wednesday, June 06, 2007

After the tornado (Greensburg, Ks.)

The story begins with the rescuers finding this poor little guy they named Ralphie.

> Someone had already taken him under their wing but weren't equipped to adopt;


> Ralphie, scared and starved, joined his rescuers...


> I wouldn't think anything could live thru this...

> but we were wrong.


> This little lady also survived that wreckage.


> Here she is just placed in the car - scared, but safe.
>

> and then...they are no longer alone!

> Instant friends, they comforted each other while in the car.


> Add two more beagles found after that...

> the more, the merrier!


> Oh boy, a new traveler to add to the mix...

> (note: the cat coming over the seat needing shelter...)

> now just how is this going to work??? (and remember they are all strange to one another )


> It's going to work just fine, thank you very much!


> Wow! The things we learn from our animal friends...

> If only all of mankind could learn such valuable lessons

> as this. Lessons of instant friendship. Of peace and harmony

> by way of respect for one another -- no matter one's color or creed.

> These animals tell you... "It's just good to be alive and with others."

> Yes, it surely is.

> So... Live, love, laugh.

> "Life's a Gift... Unwrap It!"posted by convinced at 10:51 AM

4 Comments:

Cuuuuuuuuttttttteeeeeeeeeeee!

7/6/07  

Απο το πάντα το δικό σου εμπνεύστηκα. Μου το έχουν στείλει και εμένα και είμναι φανταστικό:)

7/6/07  

Πραγματικά μαθήματα ζωής. Τι να πούμε και εμείς που και καλά έχουμε "μυαλό"?

8/6/07  

Τα ζώα τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα μεταξύ τους όταν υπάρχει ανάγκη σε σχέση με τον άνθρωπο...δυστυχώς.

11/6/07  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home